LIGHT IN ART
AND URBAN SPACE

BENEFLUX
vzw Gang des Lunettes asbl
Brillengang, 11, impasse des Lunettes
B - 1000 Brussels

00 32 (0)2 503 49 49

Apropos
Overzicht
Oproep voor projecten
Partners
Links
Newsletter
Fr/ Nl / EngJaren / 14 / 13 / 12 / 11 / 10 / 08 / 07 / 06 / 05 / 04Apropos

BENEFLUX / BENE FLUX.
BE, NE, F, LU, X met : AUT, CA, CZ, CH, DE, ES, HV, IT, LV, PT,
RO, RU, SK, UK, ... en andere landen die gebeten zijn door het licht.

HET LICHT KENT GEEN GRENZEN,
hetzelfde geldt voor BENEFLUX.

De eenheid in de diversiteit van de stroom: dit zou het devies van BENEFLUX kunnen zijn.

Welkom in Brussel!
In het hart van Europa, in het centrum van ons wereldlijk dorp.
BRUSSEL-LUX IN BELGIE.
ALLE GOEDE STROMINGEN zijn welkom!

BENEFLUX is een vernieuwend project, transversaal en multidisciplinair.
Het "Stedelijk Verlicht parcours" is bestemd voor het grote publiek.
Zowel van buiten als van binnen vermengen zich scheppers van alle visuele disciplines:
beeldende artiesten, designers, architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, videokunstenaars, performers, en eenvoudige burgers gebruiken licht als medium en investeren in verschillende dragers. De lumineuze creaties worden in verschillende openbare ruimten en privé-ruimten gepresenteerd die het parcours kracht bijzetten.

Traductie FR/NL : Leen Van Severen

PDF

Het woordje van
Caroline Mierop

-

-Access map


Organisatie : vzw Gang des Lunettes asbl
Artistiek directeur : Jean-Lucien Guillaume
Capaciteit : 20 à 30 creaties.
Gratis toegankelijk vanaf het eerste weekend van december.

Voor meer inlichtingen gelieve ons te contacteren.

vzw Gang des Lunettes asbl is een culturele en artistieke vereniging die de intentie
heeft een rol te spelen in het democratische leven.
Gang des Lunettes betrekt zijn acties in het kader van het leven en, specifieker nog,
in de openbare ruimte.